Fornying i kommunene

Kommunene står overfor viktige utfordringer i tiden framover. Endringer i befolkningssammensetning, innbyggertall, ressurssituasjon og innbyggernes forventninger stiller krav til utvikling og fornying i kommunene. Det er derfor nødvendig med kontinuerlig nytenkning, utvikling og innovasjon i kommunesektoren.

Kommunesektoren har selv hovedansvaret for fornyingsarbeidet. Kommunal- og distriktsdepartementet støtter arbeidet ved å sørge for gode rammebetingelser, og ved å støtte utviklingsarbeid på særskilte områder. Digitaliseringsdirektoratet og Statsforvalteren er sentrale statlige samarbeidspartnere i arbeidet med innovasjon og fornying i kommunene.

Les mer: