Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2024

På denne siden vil tildelingsbrevene til Norges forskningsråd (NFR) fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer bli fortløpende publisert etter Stortingets behandlings av budsjettet for 2024. Norges forskningsråd er administrativt underlagt Kunnskapsdepartementet, men alle departementer som har bevilgninger til forskning gjennom NFR, sender egne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Vedlegg
Krav til årsrapport 2024
Retningslinjer for styring av virksomhetskostnader i Forskningsrådet
Fullmakter 2024 Forskningsrådet

Tildelingsbrev fra andre departementer
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Utenriksdepartementet