Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2021

Norges forskningsråd er administrativt underlagt Kunnskapdepartementet, men alle departementer som har bevilgninger til forskning gjennom Forskningsrådet, sender egne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Vedlegg: Struktur og forventninger til Forskningsrådets årsrapport  | Retningslinjer for styring av virksomhetskostnader i Forskningsrådet | Prinsipper, retningslinjer og rutiner for oppfølging av kap. 285, post 53

Tildelingsbrev fra andre departementer