Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er administrativt underlagt Kunnskapdepartementet, men alle departementer som har bevilgninger til forskning gjennom Forskningsrådet, sender egne tildelingsbrev.

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Vedlegg: Struktur og forventninger til Forskningsrådets årsrapport  | Retningslinjer for styring av virksomhetskostnader i Forskningsrådet

Tildelingsbrev fra andre departementer

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Kulturdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Til toppen