22. juli-senteret

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

22. juli-senteret ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015, og har vært underlagt Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Fra 1. juli 2019 ble 22. juli-senteret underlagt Kunnskapsdepartementet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.22julisenteret.no/