NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

NOKUT skal kontrollere kvaliteten på høyere utdanning i Norge.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.nokut.no/