Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FUB - Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et utvalg på nasjonalt nivå for foreldre med barn i barnehagen.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. FUB skal også hjelpe foreldrene med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan. 

FUB er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Årsrapport 2015 for FUB og FUG.pdf

Nettside: http://www.fubhg.no/

Til toppen