FUB - Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et utvalg på nasjonalt nivå for foreldre med barn i barnehagen.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. FUB skal også hjelpe foreldrene med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan. 

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.fubhg.no/