Mánáidgárddiid váhnenlávdegoddi (MVL) (vuollásaš doaibma)

MVL galgá sihkkarastit ahte váhnenjietna gullo áigeguovdilis mánáidgárdepolitihkalaš áššiin, ja ahte Máhttodepartemeanttas lea ráđđeaddi orgána ja gulahallanásahus mii áimmahuššá váhnemiid beroštumiid.

MVL galgá váhnemiidda addit dieđuid ja muitalit makkár vuoigatvuođat ja vejolašvuođat sis leat váikkuhit báikkálaččat.

MVL lea Máhttodepartemeantta vuollásaš doaibma.

Neahttasiidu: http://www.fubhg.no/