Universiteter og høyskoler

Norge har i dag 10 universiteter, 6 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler med statlig eierskap. Dette er en felles oversikt over disse. Norge har også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner, og 17 av dem mottar statlig tilskudd.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Universiteter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetsadm., 7491 Trondheim
Norwegian University of Science and Technology
Tlf: 73 59 80 00 http://www.ntnu.no

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 
Pb. 5003, 1432 Ås
Norwegian University of Life Sciences
Tlf: 64 96 50 00 http://www.nmbu.no

Universitetet i Bergen
Pb. 7800, 5020 Bergen
University of Bergen
Tlf: 55 58 00 00 http://www.uib.no

Universitetet i Oslo
Pb. 1072 Blindern, 0316 Oslo
University of Oslo
Tlf: 22 85 50 50 http://www.uio.no

Universitetet i Stavanger
4036 Stavanger
University of Stavanger
Tlf. 51 83 10 00 http://www.uis.no

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 
9019 Tromsø
University of Tromsø The Arctic University of Norway
Tlf: 77 64 40 00 http://www.uit.no

Universitetet i Agder
Pb. 422, 4604 Kristiansand 
University of Agder
Tlf: 38 14 10 00 http://www.uia.no 

Nord universitet
8049 Bodø 
Nord University
Tlf: 75 51 70 00 http://www.nord.no/no 

OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo. 
OsloMet – Oslo Metropolitan University.
Tlf: 67 23 50 00 http://www.oslomet.no

Universitetet i Sørøst-Norge
Pb. 235, 3603 Kongsberg 
University of South-Eastern Norway
Tlf: 31 00 80 00 www.usn.no

Vitenskapelige høyskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Pb. 6768 St.Olavs.pl., 0130 Oslo
The Oslo School of Architecture and Design
Tlf: 22 99 70 00 http://www.aho.no

Kunsthøgskolen i Oslo
Pb. 6853 St. Olavspl, 0130 Oslo
Oslo National Academy of the Arts
Tlf: 22 99 55 00 http://www.khio.no

Norges Handelshøyskole
Helleveien 30, 5045 Bergen
Norwegian School of Economics 
Tlf: 55 95 90 00 http://www.nhh.no

Norges idrettshøgskole
Pb. 4014 Ullevål Stadion, 0806 Oslo
Norwegian School of Sport Sciences
Tlf: 23 26 20 00 http://www.nih.no/

Norges musikkhøgskole
Pb. 5190 Majorstua, 0302 Oslo
Norwegian State Academy of Music
Tlf: 23 36 70 00 http://www.nmh.no

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Pb. 2110,  6402 Molde
Molde University College – Specialized University in Logistics 
Tlf: 71 21 40 00 http://www.himolde.no

Statlige høyskoler

Samisk høgskole
Pb. 45, 9520 Kautokeino
Saami University College
Tlf: 78 48 77 00 https://samas.no/nb

Høgskulen på Vestlandet
Pb 7030, 5020 Bergen. 
Western Norway University of Applied Sciences
Tlf: 55 58 58 00 http://www.hvl.no 

Høgskolen i Innlandet
2400 Elverum 
Inland Norway University of Applied Sciences
Tlf: 62 43 00 00 https://www.inn.no/

Høgskolen i Volda
Pb. 500, 6101 Volda 
Volda University College 
Tlf: 70 07 51 00 http://www.hivolda.no

Høgskolen i Østfold
1757 Halden
Østfold University College
Tlf: 69 21 50 00 http://www.hiof.no