Universitetssenteret på Svalbard

Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) tilbyr studietilbud og utfører forskning med utgangspunkt i plasseringen i Arktis.

UNIS skal bidra til utvikling av Svalbard som plattform for norsk og internasjonal forskning. UNIS eies av Kunnskapsdepartementet.

Nettside: http://www.unis.no/