Simula Research Laboratory

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Simula Research Laboratory AS (Simula) driver grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innenfor programvare- og kommunikasjonsteknologi

Simula utdanner kandidater i samarbeid med universiteter.

Simula eies av Kunnskapsdepartementet.

Nettside: http://www.simula.no/