Simula Research Laboratory

Simula Research Laboratory AS (Simula) driver grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innenfor programvare- og kommunikasjonsteknologi

Simula utdanner kandidater i samarbeid med universiteter.

Simula eies av Kunnskapsdepartementet.

Nettside: http://www.simula.no/