NUPI - Norsk utenrikspolitisk institutt

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

NUPI skal skape økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål og internasjonale forhold.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et uavhengig forskningsinstitutt som forsker på globale maktforhold, sikkerhetspolitikk, utviklingsspørsmål, internasjonal økonomi og andre forhold av interesse for norsk utenrikspolitikk.

NUPI skal skape økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål og internasjonale forhold.

Årsrapport 2015

Nettside: http://www.nupi.no/