Norgga Olgoriikapolitihkalaš Instituhtta (NOPI) (vuollásaš etáhta)

Norgga Olgoriikapolitihkalaš Instituhtta (NOPI) lea sorjjasmeahttun dutkaninstituhtta mii dutká ja gaskkusta máilmmálaš fápmodili, sihkkarvuođapolitihka, ovddidanáššiid, riikkaidgaskasaš ekonomiija ja eará áššiid mat norgga olgoriikapolitihkkii leat dehálaččat.

Instituhtta galgá buoridit áddejumi álbmotgaskasaš gažaldagain ja riikkaidgaskasaš áššin.

NOPI lea Máhttodepartemeantta vuollásaš etáhta.

Neahttasiidu: http://www.nupi.no/