Statped

Statped er den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner.

Statped  skal støtte kommuner og fylkeskommuner ved å tilby spesialpedagogiske tjenester på områder, der kommuner og fylkeskommuner ikke har kompetanse. Statped skal bidra til å spre kunnskap og kompetanse til kommuner og fylkeskommuner slik at de blir i stand til å gi et tilpasset og inkluderende opplæringstilbud som omfatter alle barn, unge og voksne uavhengig av forutsetninger. Statped har en særlig funksjon for samiskspråklige barn, unge og voksne med særskilte behov.

Statped bistår kommuner og fylkeskommuner ved å gi spesialpedagogiske tjenester på områder der kommuner og fylkeskommuner ikke har kompetanse. Videre skal Statped også bidra til spesialpedagogiske utdanninger og forsknings- og utviklingsarbeid på det spesialpedagogiske området. 

Statped har spisskompetanse innen områdene syn, hørsel, kombinerte hørsels- og synsvansker (døvblindhet), sammensatte lærevansker, språk/ tale og ervervet hjerneskade. Statped har også spisskompetanse og tilbyr tjenester innenfor tegnspråk og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.statped.no/