Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør

Sikt skal utvikle, tilrettelegge og gjøre tilgjengelig ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap.

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør er en sammenslåing av NSD (Norsk senter for forskningsdata AS), Uninett AS og Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 

Virksomheten er organisert som et statlig forvaltningsorgan, og har ca. 370 medarbeidere med hovedkontor i Trondheim og kontorsteder i Bergen og Oslo.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://sikt.no/