Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet er et direktorat for barnehage, grunnskole,  videregående opplæring og IKT.

Direktoratet skal sikre at norsk utdanningspolitikk iverksettes slik at barn, unge og voksnes rettigheter til likeverdig tilbud i barnehage, skole og opplæring blir ivaretatt.

Direktoratet har ansvar for det overordnede nasjonale tilsynsarbeidet og for tilsynet med de private skolene. Videre har direktoratet ansvar for å forvalte og tolke lovverket som gjelder for barnehager og skole i Norge. Direktoratet har også ansvar for å utvikle læreplaner for skolen og rammeplan for barnehagen.

Direktoratet utarbeider eksamener og nasjonale prøver, kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver for norsk grunnskole og videregående opplæring. Videre har direktoratet ansvaret for å utvikle kunnskapen om barnehagesektoren og skolesektoren.

Direktoratet tilbyr kompetanseutvikling, veiledning, verktøy og støttemateriell til sektorene.

Senter for IKT i utdanningen er innlemmet i Utdanningsdirektoratet fra 1. januar 2018.

Nettside: http://www.udir.no/

Til toppen