Lånekassen - Statens lånekasse for utdanning

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lånekassens hovedoppgave er å administrere stipend- og låneordninger for utdanning.

Lånekassen skal bidra til at alle har like muligheter til utdanning, og til at samfunnet har tilgang på nødvendig og kompetent arbeidskraft.

Lånekassen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Årsrapport 2015

Nettside: http://www.lanekassen.no/