Kunnskapsdepartementets årsregnskap

Årsregnskapet for 2016 viser bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, og eiendeler.