Kunnskapsdepartementets årsregnskap

Årsregnskapet viser bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, og eiendeler.