Kunnskapsdepartementets historie

Historikk om Kunnskapsdepartementet - det første norske departementet.

Bilde av Y-blokka der KD holdt til tidligere

I 1969 flyttet departementet inn i Y-blokka i det nye regjeringskvartalet.

Etter at Norge var blitt en selvstendig stat i 1814, ble seks departement opprettet samme år. Kirke- og undervisningsdepartementet var det første - 1. Departement. Deretter fulgte Justisdepartementet, Politidepartementet, Indredepartementet, Finans- og tolldepartementet og Departementet for krigsadministrasjonen. 

I årenes løp har departementet gjennomgått flere endringer. I 1982 ble departementet delt og ansvaret for kultursaker, høyere utdanning og forskning ble overført til et nytt Kultur- og vitenskapsdepartement. 
I 1991 ble departementet igjen til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF). Fra 2002 ble departementet til Utdannings- og forskningsdepartementet og kirkesaker ble flyttet til Kultur- og kirkedepartementet. I 2006 ble barnehagesaker flyttet til departementet og det byttet navn til Kunnskapsdepartementet. 

Kunnskapsdepartementet feiret 200 år 28. november 2014. I anledning jubileet ble det laget en bok om departementet gjennom 200 år.
Les boken om departementet skrevet av historiker Kim G. Helsvig.

Historisk bilde av Kirkegata 18, der KD holder til i dag

Etter 2011 flyttet Kunnskapsdepartementet til Kirkegata 18, bare et kvartal fra Dronningensgate 15, der det holdt til fra begynnelsen.

Statsråder gjennom tidende

1

 Niels Treschow

 jan. 1815 - sept. 1816
 sept. 1817 - okt. 1819
 sept. 1820 - des. 1822
 april 1823 - juni 1825

2

 Christian Krohg

 sept. 1816 - sept. 1817

3

 Jonas Collett

 okt. 1819 - sept. 1820

4

 Poul Christian Holst

 des. 1822 - april 1823
 juni 1825 - sept. 1825
 juni 1837 - sept. 1839
 okt. 1840 - sept. 1843
 sept. 1844 - april 1848

5

 Christian Adolph Diriks

 sept. 1825 - nov. 1836

6

 Oluf Borch de Schouboe

 nov. 1836 - des. 1836
 sept. 1839 - okt. 1840
 sept. 1843 - sept. 1844

7

 Andreas Arntzen

 des. 1836 - juni 1837

8

 Hans Riddervold

 april 1848 - sept. 1849
 aug. 1850 - sept. 1854
 sept. 1855 - juli 1872

9

 Jørgen Herman Vogt

 sept. 1849 - aug. 1850
 sept. 1854 - okt. 1854

10

 Otto Vincent Lange

 okt. 1854 - sept. 1855

11

 Carl Peter Parelius Essendrop

 juli. 1872 - jan. 1875

12

 Rasmus Tønder Nissen

 jan. 1875 - okt. 1876
 okt. 1877 - nov. 1880
 okt. 1881 - jan. 1882

13

 Jens Holmboe

 okt. 1876 - okt. 1877
 nov. 1880 - okt. 1881

14

 Nils Christian Egede Hertzberg

 jan. 1882 - mars 1884
 april 1884 - juni 1884

15

 Henrik Laurentius Helliesen

 mars 1884 - april 1884

16

 Elias Blix

 juni 1884 - feb. 1888

17

 Jacob Liv Rosted Sverdrup

 feb. 1888 - juli 1889
 okt. 1895 - feb. 1898

18

 Jacob Aall Bonnevie

 juli 1889 - mars 1891

19

 Vilhelm Andreas Wexelsen
   

 mars 1891 - juli 1892
 feb. 1898 - okt. 1903

20

 Carl Christian Berner

 juli 1892 - april 1893

21

 Anton Christian Bang

 april 1893 - april 1895

22

 Emil Stang

 april 1895 - okt. 1895

23

 Hans Nilsen Hauge

 okt. 1903 - mars 1905

24

 Christoffer Knudsen

 mars 1905 - jan. 1906

25

 Otto Jensen

 jan 1906 - okt. 1907

26

 Abraham Berge

 okt. 1907 - mars 1908

27

 Karl Seip

 mars 1908 - sept. 1909

28

 Knut Johannes Hougen

 sept 1909 - feb. 1910

29

 Just Knud Qvigstad

 feb. 1910 - feb. 1912

30

 Edvard Apolloniussen Liljedahl

 feb. 1912 - jan. 1913

31

 Aasulv Olsen Bryggesaa

 jan. 1913 - juni 1920

32

 Nils Riddervold Jensen

 juni 1920 - juni 1921

33

 Martin Olsen Nalum

 juni 1921 - mars 1923

34

 Ivar Bergesen Sælen

 mars 1923 - nov. 1923

35

 Karl Sanne

 nov. 1923 - juli 1924

36

 Ivar Petterson Tveiten

 juli 1924 - mars 1926

37

 William Christian Magelssen

 mars 1926 - jan. 1928 

38

 Ole Bærøe

 des. 1927 - jan. 1928

39

 O. M. Steinnes

 jan. 1928 - feb. 1928

40

 Sigvald Mathias Hasund

 feb. 1928 - mai 1931 

41

 Nils Trædal

 mai. 1931 - mars 1933 

42

 Knut Liestøl

 mars 1933 - mars 1935

43

 Nils Hjelmtveit

 mars 1935 - juni 1945

44

 Conrad Bonnevie-Svendsen
 
 (kirkespørsmål)

 juni 1945 - nov. 1945

45

 Kåre Fostervoll

 juni 1945 - juni 1948

46

 Lars Magnus Moen

 juni 1948 - des. 1953 

47

 Birger Marin Bergersen

 des. 1953 - april 1960 

48

 Helge Sivertsen

 april 1960 - aug. 1963
 sept. 1963 - okt. 1965

49

 Olav Kortner

 aug. 1963 - sept. 1963 

50

 Kjell Bondevik

 okt. 1965 - mars 1971 

 51

 Bjartmar Alv Gjerde

 mars 1971 - okt. 1972
 okt. 1973 - jan. 1976

 52

 Anton Skulberg

 okt. 1972 - okt. 1973 

 53

 Kjølv Egeland

 jan. 1976 - okt. 1979

 54

 Einar Førde

 okt. 1979 - okt. 1981

 55

 Lars Roar Langslet

 okt. 1981 - jan. 1982

 56

 Tore Austad

 okt. 1981 - juni 1983

 57

 Kjell Magne Bondevik

 juni 1983 - mai 1986 

 58

 Kirsti Kolle Grøndahl

 mai 1986 - juni 1988 

 59

 Mary Synnøve Kvidal

 juni 1988 - okt. 1989

 60

 Einar Steensnæs

 okt. 1989 - nov. 1990

 61

 Gudmund Hernes

 3. nov. 1990 - des.1995

 62

 Reidar Sandal

 23. des. 1995 - 17. okt. 1997

 63

 Jon Lilletun

 17. okt. 1997 - 17. mars 2000

 64

 Trond Giske

 17. mars 2000 - 19. okt. 2001 

 65

 Kristin Clemet

 19. okt. 2001 - 16. okt. 2005 

 66

 Øystein Djupedal

 17. okt. 2005 - 18. okt. 2007

 67

 Bård Vegar Solhjell

 18. okt. 2007 - 20. okt. 2009

 68

 Tora Aasland

 18. okt 2007 - mars 2012

 69

 Kristin Halvorsen

 20. okt. 2009   - 16. okt. 2013

 70

 Torbjørn Røe Isaksen

 16. okt. 2013   - 17. jan. 2018

71

Henrik Asheim (konstituert)

15. okt. 2017 - 26. nov. 2017

72

Jan Tore Sanner

17. jan. 2018 - 24. jan. 2020

73

Iselin Nybø

17. jan. 2018 - 24. jan. 2020

74

Trine Skei Grande

24. jan. 2020 - 13. mar. 2020

75

Henrik Asheim

24. jan. 2020 - 14. okt. 2021

76

Guri Melby

13. mar. 2020 - 14. okt. 2021

77

Ola Borten Moe

14. okt. 2021 - 4. aug. 2023

78

Tonje Brenna

14. okt. 2021 - 16. okt. 2023

79

Sandra Borch

4. aug. 2023 - 23. jan. 2024

80

Kari Nessa Nordtun

16. okt. 2023 -

81

Oddmund Hoel

23. jan. 2024 -