Meld. St. 2 (2023–2024)

Revidert nasjonalbudsjett 2024 — Foreløpig utgave

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget