Prop. 104 S (2023–2024)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2024 Foreløpig utgave

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget