Mer enn dobling i bruken av omvendt voldsalarm

Regjeringen har fått loven endret for å kunne sette fotlenke på flere voldsutøvere som er ilagt besøksforbud. Siden lovendringen trådte i kraft har antall personer som går med omvendt voldsalarm gått opp fra 15 til 54, som er mer enn en dobling.

– Dette er svært viktig for å beskytte voldsutsatte kvinner, og viser at konkrete tiltak virker, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Utvidet bruk av omvendt voldsalarm er en viktig del av regjeringens samlede innsats mot vold i nære relasjoner. Det følges også opp i Revidert nasjonalbudsjett, med forslag til bevilgning som skal bidra til at politiet i større grad kan følge opp bruken av omvendt voldsalarm (besøksforbud med elektronisk kontroll) i lys av nye lovhjemler som trådte i kraft 8. april 2024.

– Kvinner skal slippe å leve i frykt, og vi har et felles ansvar som samfunn for å beskytte mot å bli utsatt for vold og trusler. Flere partnerdrap og andre alvorlige drapssaker de siste månedene har vist oss alvoret i frykten mange lever med. Omvendt voldsalarm kan være med på å redde liv, og regjeringen mener de som utøver volden må bære byrden for det de gjør, sier Mehl.

Frem til 8. april ble omvendt voldsalarm kun idømt sammen med kontaktforbud jf. straffelovens § 57. Det var 15 personer som gikk med omvendt voldsalarm den dagen lovendringen trådte i kraft.

Etter lovendringen 8. april har antall som går med fotlenke som følge av at de er idømt kontaktforbud med elektronisk kontroll, økt til 20 personer (en økning på fem, pr. 24. mai). Videre har lovendringen som ga politiet hastekompetanse til å ilegge besøksforbud med elektronisk kontroll resultert i at 34 personer nå går med omvendt voldsalarm.

Det totalet antallet personer som pr. 24. mai er pålenket omvendt voldsalarm er dermed 54. Dette utgjør en økning på 39 aktive alarmer siden 8. april.