Statsbudsjettet: Viktige datoer i 2024

Med forbehold om endringer i Stortingets kalender er dette datoene for fremlegging av regjeringens budsjettforslag:

Revidert nasjonalbudsjett 2024: 14. mai.
Statsbudsjettet 2025: 7. oktober.