Prop. 106 S (2023–2024)

Tillegg til Prop. 104 S (2023–2024) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2024

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget