Statsbudsjettet 2015: Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Statsbudsjettet 2015, både i Excel- og Html-format.

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i melding til stortinget om statsbudsjett (Meld.St. 1: Nasjonalbudsjettet).
For å kunne åpne formatet i xls må man ha installert programmet Excel.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene

Excel-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene' Html-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene'
   

Kapittel 3. Den økonomiske politikken

Excel-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken'  
   
   

Kapittel 4. Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget 2015

Excel-versjon av 'kap 4. Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget 2015' Html-versjon av 'kap 4. Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget 2015'
   
   

Kapittel 5. Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi

Excel-versjon av 'kap 5. Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi' Html-versjon av 'kap 5. Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi'
   

Kapittel 6. Effektiv offentlig ressursbruk

Excel-versjon av 'kap 6. FEffektiv offentlig ressursbruk' Html-versjon av 'kap 6. Effektiv offentlig ressursbruk'
   

Kapittel 7. Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Excel-versjon av 'kap 7. Forvaltningen av Statens pensjonsfond' Html-versjon av 'kap 7. Forvaltningen av Statens pensjonsfond'
   

Vedlegg 1. Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse

Excel-versjon av 'vedlegg 1.  Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse' Html-versjon av 'vedlegg 1.  Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse'