Revidert nasjonalbudsjett 2024: Dokumenter og pressemeldinger

14. mai la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Departementenes pressemeldinger

Dokument:

Pressemeldinger:

Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00
E-post til kommunikasjonseininga: ke@kdd.dep.no

Pressemeldingar:

Kultur- og likestillingsdepartementet sin pressetelefon: 90 23 10 93

 

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressetelefon: 22 24 91 40

Pressemeldinger:

Utenriksdepartementets pressetelefon 23 95 00 02.