Revidert nasjonalbudsjett

Ventetidene skal ned – regjeringen styrker sykehusene med 2 milliarder kroner

Regjeringen vil snu trenden og få ned ventetidene til sykehusene. Derfor foreslås det å bevilge til sammen 2 milliarder kroner mer til sykehusene i revidert nasjonalbudsjett.

– Min viktigste oppgave som helse- og omsorgsminister er å sørge for at folk i hele landet kan være trygge på at de får helsehjelp av høy kvalitet når de trenger det. Velferdsstaten skal være den beste helseforsikringen vi har i Norge. Derfor foreslår regjeringen å styrke sykehusene med 2 milliarder kroner for å få ned ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Denne uken har regjeringen også lansert Ventetidsløftet sammen med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen, Delta, Psykologforeningen, Spekter, Virke, NHO Geneo og de fire regionale helseforetakene. Gjennom et forpliktende samarbeid skal vi snu trenden allerede i år gjennom blant annet kvelds- og helgeåpne poliklinikker, bedre arbeidstidsordninger og flere heltidsstillinger, mer hensiktsmessig arbeids- og oppgavedeling og økt samarbeid.

Midlene som kommer nå i revidert nasjonalbudsjett gir rom for en ekstrainnsats i 2024 som samlet skal gå til tiltak som raskt kan bidra til å få kontroll på ventetidene, samt en varig styrking av sykehusøkonomien.

I forslaget fra regjeringen ligger det:

  • 400 millioner kroner til å finansiere tiltak som raskt og effektivt kan bidra til varig reduksjon i ventetidene i sykehusene.
  • 1150 millioner kroner til en varig økning i grunnfinansieringen som skal legge bedre til rette for at sykehusene kan innfri oppdrag og krav, herunder målet om reduserte ventetider.
  • 100 millioner kroner til sykehusene for å styrke kapasiteten innen sikkerhetspsykiatrien.
  • 100 millioner kroner til et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd, som skal styrke samhandlingen mellom sykehusene og kommunene og bidra til reduserte ventetider
  • 250 millioner kroner særskilt til Helse Nord, til rekruttering, samhandling og kortere ventetider, for å opprettholde akuttilbudene ved sykehusene i Lofoten og Narvik, samt midler til dagtilbud i Alta.
RHF Sum
Helse Sør-Øst 959
Helse Vest 339
Helse Midt-Norge 251
Helse Nord 452
Sum 2000

Tabell. Oversikt over bevilgningsforslag til spesialisthelsetjenesten fordelt per regionalt helseforetak (RHF) i millioner kroner.