Revidert nasjonalbudsjett

Senker strømprisen og tar større ansvar for energiforsyningen på Svalbard

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 167 millioner kroner for å redusere energiprisene og styrke forsyningssikkerheten for energi i Longyearbyen.

Energiprisene i Longyearbyen har økt betydelig etter avviklingen av kullkraftverket og overgang til diesel. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Longyearbyen lokalstyre med 125 millioner kroner. Bevilgningen vil være et øremerket tilskudd som skal legge til rette for reduserte energipriser for husholdninger og næringsliv i Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre fastsetter de konkrete energiprisene i Longyearbyen. Forslaget til bevilgning fra regjeringen setter lokalstyret i stand til å redusere energiprisene betraktelig.

– Trygg økonomi er like viktig for innbyggere, næringsliv og offentlige myndigheter i Longyearbyen som ellers i landet. Det å vite at man har en kjent og overkommelig energipris å forholde seg til, er viktig for at Longyearbyen fortsatt skal være et attraktivt sted å bo og arbeide for norske familier, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).  

Longyearbyen skal gjennomføre en overgang bort fra kull etter mer enn hundre år, og med tiden fase inn fornybare energikilder.

– Energiomstillingen er en stor oppgave for et lite lokalsamfunn, samtidig som energi og varme er grunnleggende forutsetninger for ethvert samfunn. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til Longyearbyen lokalstyre for å bidra til å redusere strømprisene og å øke forsyningssikkerheten for energi i Longyearbyen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl.

Regjeringen foreslår samtidig 42 millioner kroner for å styrke redundansen og forsyningssikkerheten for energi i Longyearbyen i forkant av neste vinter. Longyearbyen er ikke koblet sammen med større systemer for energiforsyning, og et robust lokalt forsyningssystem er av den grunn spesielt viktig. Det må gjennomføres investeringer og tiltak i ulike typer infrastruktur i energiforsyningen.

Justis- og beredskapsministeren vil denne våren legge frem en ny melding til Stortinget om Svalbard.