Revidert nasjonalbudsjett

300 millioner til trykte lærebøker i skolen

Regjeringen vil ha en bedre balanse mellom bok og skjerm i skolen, og foreslår for andre år på rad øremerkede tilskudd til trykte lærebøker. 300 millioner kroner er nok til over én million flere bøker til elever over hele landet.

– Vi skal ha bedre balanse mellom skjerm og bok i norsk skole for at elevene skal lære mer og bedre. Derfor hjelper regjeringen nå kommunene med dette kraftfulle grepet, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Det er kommunenes ansvar at elevene har nødvendige læremidler. For dette ekstra tilskuddet kan de i snitt kjøpe inn minst én og en halv ny lærebok per elev på 1.-10. trinn i den offentlige skolen.

– Pengene er øremerket, slik at alle foreldre, lærere og elevene selv kan være trygge på at de vil få flere nye trykte lærebøker, uavhengig av kommunale prioriteringer neste skoleår, sier Nordtun.

Se hvor mye din kommune får (pdf).

Regjeringen har prioritert øremerkede midler til trykte læremidler i to reviderte budsjetter på rad. Det har aldri blitt gjort før. I revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det satt av 115 millioner kroner til dette formålet.

Mer læring med flere trykte lærebøker

Det er viktig for læringen at elever og lærere har god tilgang til trykte lærebøker. De siste årene har internasjonale undersøkelser vist urovekkende læringsresultater i norsk skole. Det er særlig lesing av lengre tekster som fremmer leseferdigheter, og det er vanskeligere på skjerm enn med bok, viser forskning.

– Vi er svært bekymret over at barn og unges leseferdigheter, lesevaner og holdninger til lesing har utviklet seg i negativ retning. Dette skal vi snu, og god tilgang til trykte lærebøker er ett av flere grep regjeringen gjør.

Foreldre og lærere etterlyser flere lærebøker

Kommunene ble kompensert for innkjøp av læremidler til fagfornyelsen, men på grunn av pandemien har mye av disse midlene gått til digitale læremidler.

– Vi vet at mange lærere og foreldre ønsker en større variasjon i læremidler slik at undervisningen kan tilpasses elevgruppen. Læreren er den beste til å vite når man skal bruke lærebøker og når skjerm er best, men de må ha en reell valgmulighet. I dag er det mange skoler som ikke har nok trykte lærebøker.

Regjeringen satser på lesing

Regjeringen er i gang med flere målrettede tiltak for mer lesing og leseglede. 

– Lesevaner og holdninger til lesing har utviklet seg i negativ retning. Vi setter derfor inn tiltak der de virker best, og som kan gjøre veien til utdanning lettere og bidra til å redusere forskjeller mellom barn og unge.

Regjeringens tiltak

  • Siden 2023 har Støre-regjeringen styrket tilskuddene til skolebibliotek med totalt 32,5 millioner kroner. Levekårsutsatt områder er prioritert
  • En leselyststrategi er under arbeid. Målet er å få flere unge til å lese mer
  • Et nytt utvalg skal se på konsekvensene av barn og unges skjermbruk
  • En stortingsmelding om 5.-10. trinn som kommer i 2024 skal handle om å styrke elevenes motivasjon, læring og utvikling, også i lesing.