Revidert nasjonalbudsjett

5,5 millioner til digital løsning for etterlatte

Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner til en ny digital løsning som vil gjøre det enklere for etterlatte å få oversikt over avdødes formue og gjeld.

– Med digitalisering skal vi gjøre det enklere for de som allerede står i en vanskelig situasjon. Når du mister noen som står deg nær, er det bare en unødvendig ekstrabelastning å håndtere et krevende byråkrati i tillegg. Derfor vil vi nå realisere løsningen med digital håndtering av dødsbo, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Den digitale løsningen «digitalt dødsbo» vil gjøre det enklere for de som allerede står i en krevende situasjon. Gjennom løsningen vil informasjon om den avdødes økonomiske forhold automatisk samles inn fra ulike kilder, blant annet banker, Kartverket og Skatteetaten. Det kan være formue og gjeld, skatteopplysninger, kjøretøy, eiendom, forsikringer, pensjon og om det finnes ektepakt eller testament.

Den nye digitale løsningen vil bety at mennesker i en krevende livssituasjon enklere får oversikt over økonomien til den avdøde og dermed kan ta en veloverveid beslutning om skifteform.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets pressetelefon: 22 24 20 00