Revidert nasjonalbudsjett 2024:

Avvikling av den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften

Regjeringen varsler i Revidert nasjonalbudsjett 2024 at den ekstra arbeidsgiveravgiften avvikles fra og med 1. januar 2025. Avgiften ble innført i statsbudsjettet for 2023, som et situasjonstilpasset og midlertidig tiltak, for å bidra til inndekning av de ekstraordinære store utgiftene i budsjettet i en svært vanskelig tid både internasjonalt og for Norge.

- Høsten 2022 var usikkerheten om utviklingen både internasjonalt og i Norge svært stor. Norsk økonomi var i en situasjon med høy prisvekst og arbeidsmarkedet var svært stramt. Da måtte det holdes tilbake i den samlede oljepengebruken. Samtidig støttet vi Ukraina og prioriterte å bruke penger på de som er mest utsatt for de høye prisene, på toppen av å gi en romslig strømstøtte som stort sett alle fikk glede av. For å ivareta et ansvarlig budsjett og å samtidig dekke utgiftene var ekstra arbeidsgiveravgift et midlertidig tiltak. Det har vi nå satt en sluttdato for, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum,

Regjeringen startet utfasingen av den ekstra arbeidsgiveravgiften i årets budsjett, da innslagspunktet ble hevet fra 750 00 kroner til 850 000 kroner, og fjerner den nå helt fra 1. januar 2025.

- Vi har hele veien vært tydelige på at avgiften skulle fases ut. At det nå er lysere tider i vente er selvfølgelig gledelig for folk flest, men ikke minst for bedriftene som nå kan se bort fra denne ekstra avgiften fra neste år, sier næringsminister Cecilie Myrseth.