Revidert nasjonalbudsjett

Økt bevilgning til kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår til sammen 55 millioner kroner i økt bevilgning til kriminalomsorgen i 2024. Midlene skal gå til å bedre den økonomiske situasjonen, og for å dekke utgifter til utredning av behov for nytt kvinnefengsel og til forprosjekt for utvidelse av Ilseng fengsel.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ble midlertidig stengt 1. mars i år, blant annet som følge av en brannteknisk gjennomgang. Regjeringen foreslår derfor at om lag 10 millioner kroner av den økte bevilgningen skal dekke utgifter til en utredning av nytt kvinnefengsel på Østlandet, som erstatning for Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

– Tilbudet til kvinnelige innsatte er for dårlig, og det er nå viktig å raskt få på plass en erstatning for kapasiteten som er stengt på Bredtveit, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp).

Regjeringen har besluttet å erstatte Oslo fengsel gjennom å etablere høysikkerhetsplasser på Ullersmo, Ilseng og Oslo (Grønland). Det foreslås derfor at 5 millioner kroner av den økte bevilgningen skal dekke utgifter til arbeidet med forprosjektet for utvidelsen av Ilseng fengsel i 2024.

I tillegg til dette har regjeringen etablert en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA) for kvinner ved Skien fengsel i 2023.

Kriminalomsorgen har vært i en anstrengt økonomisk situasjon i flere år, noe som har påvirket tjenestetilbudet og ført til en reduksjon i bemanningen. Det foreslås derfor at 40 millioner kroner av bevilgningen skal gå til å bedre den økonomiske situasjonen i kriminalomsorgen i 2024.