Revidert nasjonalbudsjett

Vil sikre trygge, digitale tjenester

Regjeringen foreslår å styrke viktige digitale fellestjenester gjennom Altinn med 208 millioner kroner.

- Nå sikrer vi finansiering av framtidens Altinn. Dette vil føre til styrket sikkerhet og en bedre og mer fleksibel løsning til nytte for offentlig sektor, næringslivet og innbyggerne. Med digitalisering skal vi gjøre livene til folk både enklere og bedre, og vi skal fornye og forbedre offentlig sektor. Fornyelsen av Altinn er en viktig forutsetning for å lykkes med det, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med nye Altinn i Digitaliseringsdirektoratet, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå med 208,2 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til 200 millioner kroner som ble bevilget i statsbudsjettet for 2024.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 297,2 millioner kroner til nye digitaliseringstiltak på flere samfunnsområder i revidert nasjonalbudsjett. Dette kommer i tillegg til allerede igangsatte prosjekter.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets pressetelefon: 22 24 20 00