Revidert nasjonalbudsjett

Vil bidra til bærekraftig næringsutvikling på Vega

Regjeringen vil gi ti millioner kroner fordelt over to år for å bidra til bærekraftig næringsutvikling i Vega. Bidraget kommer som et alternativ til mer oppdrett i verdensarvområdet.

– De norske verdensarvområdene er blant verdens mest verdifulle kultur- og naturområder. Å forvalte et verdensarvområde gir mange fordeler – og noen ganger også utfordringer - for et lokalsamfunn. Vi vil gi ti millioner kroner over to år til Vega for å bidra til bærekraftig næringsutvikling som samtidig tar vare på verdensarven, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Bevilgningen foreslås som en oppfølging av vedtaket om ikke å ikke godkjenne akvakulturområdene Hysvær og Rørskjæran i Kystplan Helgeland i Vega kommune.

– Jeg mener det er viktig at vi som storsamfunn bidrar i arbeidet med å finne muligheter for næringsliv og utvikling på Vega nå som vi ikke godkjenner disse spesifikke prosjektene. Vi må finne gode måter å utvikle også de lokalsamfunnene som ligger i tilknytning til verdensarv-områder. Det er viktig å si at både akvakultur og annen aktivitet vil fortsatt kunne være en del av den framtidige arealutviklingen i Vega, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Bidraget til Vega kommune består av to elementer. Regjeringen vil, som forslag i revidert nasjonalbudsjett, gi ti millioner kroner fordelt over to år som tilskudd til kommunen. Fem millioner kroner vil komme allerede i 2024. t Dette skal styrke Vega kommunes arbeid med bærekraftig lokalsamfunns- og næringsutvikling og bygge opp under verdenarvverdiene. Verdensarvområdet dekker store deler av kommunens areal, og bevilgningen skal bidra til kommunens behov for utvikling på lik linje med nabokommunene.

Regjeringen vil også gi bistand til å finne nye mulige områder for konvensjonell oppdrettsvirksomhet og andre former for akvakultur, utenfor Vegaøyan verdsarvområde.

Bakgrunn

Bevilgningen på Klima- og miljødepartementets budsjett, kap. 1429, post 60 (Riksantikvaren), foreslås økt med fem millioner kroner i 2024 og 2025, totalt ti millioner kroner, som bidrag til alternativ bærekraftig næringsutvikling for Vega kommune. Tilskuddet er et særskilt bidrag, og kommer som tillegg til de ordinære årlige tilskuddsmidlene til verdensarvforvaltning på Klima- og miljødepartementets budsjett.

Verdensarven er den kultur- og naturarven som anses som å ha unik, universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt. Områdene på verdensarvlisten er valgt ut fordi de har en helt unik kulturell eller naturhistorisk betydning for menneskeheten. Vegaøyan ble skrevet inn på Unescos verdensarvliste i 2004. Vegaøyan er ett av de 55 mest verdifulle kulturlandskapene i verden med store natur- og kulturhistoriske verdier. Vegaøyan ligger på Helgelandskysten i Nordland. Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1500 år har utøvd en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, blant annet basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift, og kvinnenes sentrale rolle i denne.

Norge har åtte områder på den prestisjetunge verdensarvlisten Verdensarv - Riksantikvaren. Totalt er det 1199 områder oppført på listen UNESCO World Heritage Centre - World Heritage List.

Kommunal- og distriktsdepartementets vedtak i saken om innsigelser til to områder for akvakultur i Kystplan Helgeland i Vega kommune finner du her.