Revidert nasjonalbudsjett

Økt tilsyn med datasentre

Regjeringen vil styrke tilsyn med datasenternæringen i Norge og foreslår en bevilgning på 1,95 millioner kroner til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet i revidert nasjonalbudsjett.

- Nkom skal bruke midlene til å følge opp en ny registreringsplikt, som vil gi bedre oversikt over næringen og hvilke tjenester de tilbyr. Det vil gi et bedre grunnlag for å vurdere hvilke prosjekter som er samfunnsnyttig og hvilke som ikke er det, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Hun la for få uker siden fram forslag til ny ekomlov der regjeringen foreslår en registreringsplikt for datasentre og nye krav til forsvarlig sikkerhet. Forslaget ligger nå til behandling i Stortinget. Datasenternæringen har ikke tidligere vært regulert.

Nkom følger også opp datasentre etter sikkerhetsloven.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets pressetelefon: 22 24 20 00