Utdanningsstøtteloven

Kunnskapsdepartementet

Lov om utdanningsstøtte av 3. juni 2005 nr 37

Departementet gir forskrifter om hvem som er omfattet av utdanningsstøtteordningene.Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter