Utdanningsstøtteloven

Lov om utdanningsstøtte av 3. juni 2005 nr 37

Utdannnigsstøtteordningens formål er å bidra til

Utdannnigsstøtteordningens formål er å bidra til

- like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold
- å sikre samfunnet og arbeidslivet tilgang på kompetanse
- at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt.

Departementet gir forskrifter om hvem som er omfattet av utdanningsstøtteordningene.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter