Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter

Regjeringen vil åpne opp utdanningssystemet mer slik at enda flere skal få mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor de bor eller hva slags livssituasjon de er i. Nytt distriktsprogram, heldigitale utdanningstilbud og en ny søknadsbasert ordning for studiesentre er blant tiltakene i den nye strategien for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

Illustrasjon av mennesker som jobber på ulike steder

Innsatsområdene i strategien: 

  1. Øke tilgangen til fleksible og desentraliserte tilbud i hele landet.
  2. Styrke samarbeidet mellom aktørene i utdanning og arbeidsliv og koble tilbud og etterspørsel bedre.
  3. Jobbe for at fleksible tilbud har høy kvalitet og er tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov.
  4. Bedre rammebetingelsene som gir institusjonene, arbeidslivet og studentene større muligheter.

Dette er de viktigste tiltakene i strategien:

  • Etablere et nytt distriktsprogram som skal mobilisere etterspørselssiden til å utvikle utdanningstilbud de trenger i samarbeid med en fagskole, høyskole eller universitet
  • Opprette en søknadsbasert ordning hvor studiesentre og lignende kan søke om finansiering for prosjekter og aktiviteter sammen med fagskole, høyskole og universitet
  • Etablere heldigitale utdanningstilbud
  • Vektlegge fleksible og desentraliserte tilbud når regjeringen gir penger til å øke kapasiteten ved universiteter og høyskoler
  • Fortsette å gjøre ordningene i Lånekassen mer fleksible, slik at det bedre tilpasset folk i ulike livssituasjoner som skal ta utdanning