Rapport om industriens kompetansebehov

En arbeidsgruppe med representanter fra Norsk Industri, Fellesforbundet, Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har sett på industriens kompetansebehov.

Les dokumentet

Arbeidsgruppens oppgave har blant annet vært å gi en beskrivelse av industriens særskilte kompetansebehov, vurdere hvordan etter- og videreutdanning blir mer tilgjengelig og attraktivt for ansatte og arbeidsgivere i industrien og foreslå nye virkemidler innenfor dagens ressursbruk og regelverk.

Arbeidsgruppen foreslår:

  • Arbeidsgruppen viser til at det er satt i gang en rekke tiltak for å komme i møte industriens spesielle behov, blant annet innen batteriindustri. Rapporten synliggjør også at industrien har enkelte spesielle utfordringer. Denne kunnskapen og vurderingene tas med inn i arbeidet med en stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning.
  • For å synliggjøre at det er mulig å tilby kompetanseutvikling på ulike utdanningsnivåer i bransjeprogram, kan det være behov for mer målrettet informasjon rettet mot virksomheter og arbeidstakere om bransjeprogrammets innretning, mål og muligheter. Programområdestyret og partene i arbeidslivet er sentrale i dette informasjonsarbeidet

Fakta:

  • Dette har vært en administrativ arbeidsgruppe som ble nedsatt etter henvendelse til Forsknings- og høyere utdanningsministeren fra Norsk Industri og Fellesforbundet under frontfagsoppgjøret i 2022.