Karriereveiledning

Karriereveiledning skal hjelpe mennesker til å ta gode og velinformerte valg om utdanning, opplæring og arbeid.

Karriereveiledning skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere. Karriereveiledning skjer i alle deler av utdanningssystemet, på fylkesvise karrieresentre og hos NAV.

Den nasjonale tjenesten karriereveiledning.no tilbyr samtaler og ulike verktøy, eller de kan vise videre til andre veiledningstilbud.

Det er lovfestet at alle fylkeskommuner skal ha et tilbud om karriereveiledning, som er gratis og åpent for alle innbyggere. Det finnes karrieresentre i alle fylker. 

Elever i skolen har rett til rådgivning. En del voksne har tilgang til veiledning gjennom NAV, og noen mottar veiledning gjennom voksenopplæringen. Karriereveiledning for voksne over 19 år er organisert gjennom fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, som har ansvar for ett eller flere sentre for karriereveiledning i fylket.