Ny leder for kompetansereformutvalget

Dag Terje Andersen tar over for Svein Richard Brandtzæg som leder for utvalget som skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet.

Kompetansereformutvalget ble nedsatt av Kongen i statsråd 20. juni 2023. Utvalget er satt sammen av de åtte hovedsammenslutningene og Kommunal- og distriktsdepartementet. Svein Richard Brandtzæg har selv valgt å trekke seg som leder for utvalget:

– Det har vært veldig interessant å være med på dette arbeidet, som utvilsomt kan få stor betydning for fremtidens Norge. Jeg opplever at utvalget vil være best tjent med en leder som har en litt annen kompetanseprofil enn min, sier Svein Richard Brandtzæg.

Regjeringen har i statsråd 10. november utnevnt Dag Terje Andersen som ny leder av utvalget:

– Jeg vil takke Svein Richard Brandtzæg så mye for innsastsen som leder for dette viktige utvalget. Han har foreslått at en ny leder bør ha en profil som er tyngre på politikk og offentlig forvaltning. Da kan jeg ikke tenke meg en bedre kandidat enn Dag Terje Andersen, og jeg er veldig glad for at han har takket ja, sier statsråd Sandra Borch (Sp).

Dag Terje Andersen har blant annet vært stortingsrepresentant, statsråd og stortingspresident for Arbeiderpartiet. Han har hatt et stort engasjement for livslang læring siden han startet yrkeskarrieren som skogsarbeider:

– Det er lite som er viktigere for utviklingen til både den enkelte og for samfunnet vårt enn at flest mulig får mulighet til å lære hele livet. Kompetansereformutvalget har et stort og viktig oppdrag, og jeg ser fram til å gå i gang med arbeidet sammen med alle de kompetente medlemmene av utvalget, sier Dag Terje Andersen.

Kompetansereformutvalget skal utrede hvordan de tre partene i arbeidslivet kan legge bedre til rette for omstilling og læring. Målet er å redusere rekrutteringsutfordringer og forhindre frafall fra arbeidslivet som følge av manglende kompetanse. Utvalget skal svare ut arbeidslivets kompetansebehov, i lys av trender som aldrende befolkning, grønn omstilling og digitalisering. Arbeidet skal favne alle grupper i arbeidslivet, og komme med forslag til tiltak som treffer alle utdanningsnivå. Forslagene skal bidra til kompetanseutvikling for grønn omstilling, økt innovasjons- og konkurransekraft og gode offentlige velferdstjenester.

Utvalget skal utrede følgende punkter:

 • Muligheter og virkemidler for læring i arbeidslivet i Norge
 • Hvordan kan det legges til rette for at det utvikles kostnadseffektive utdannings-/kompetanseutviklingsmuligheter av god kvalitet, tilpasset behovene i arbeidslivet?
 • Ulike modeller for å stimulere til etter- og videreutdanning
 • Hvordan kan de tre partene legge enda bedre til rette for læring i arbeidslivet?
 • Hvordan kan det videreutvikles modeller for realkompetansevurdering og verdsetting av kompetanse utviklet i arbeidslivet?

Utvalgets medlemmer

Utvalget består av partene i arbeidslivet, og skal ledes av Dag Terje Andersen. Partene har selv nominert sine medlemmer til utvalget. Utvalgsmedlemmene er:

 • LO-sekretær Trude Tinnlund
 • Advokat Gro Øien (NHO)
 • Nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen (YS)
 • Fagsjef Trond Bergene (Spekter)
 • Avdelingsdirektør Bjarte Rørmark (KS)
 • Fagsjef Kristine Bettum (Virke)
 • Seniorrådgiver Joakim Østbye (Akademikerne)
 • Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt (Unio)
 • Utredningsleder Turid Semb (Kommunal- og distriktsdepartementet)