Prop. 58 L (2023–2024)

Endringer i utdanningsstøtteloven (beregning av rente på utdanningslån under utdanningen for særlige ordninger mv.)

I proposisjonen foreslås det en endring i utdanningsstøtteloven som innebærer at det for særlige ordninger kan regnes renter på utdanningslån fra utbetalingstidspunktet, dersom det er bestemt av Stortinget. Det foreslås også mindre endringer i bestemmelsen om sletting av utdanningslån.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget