Meld. St. 14 (2019–2020)

Kompetansereformen – Lære hele livet

Kompetansereformen – Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Meldingen inneholder flere tiltak rettet mot å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget