Nyhetssaker

 • Utkast til retningslinje for paramedisinutdanning er sendt på høring

  03.05.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Utkast til retningslinje for paramedisinutdanningen er nå sendt på høring.

 • Resultater fra høringene i fase 2

  25.04.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Programgruppene i fase 2 vurderer nå høringssvarene. Endringer i retningslinjene gjøres i tråd med mandatet. Retningslinjene vil også tilpasses forskriftsform.

 • Nasjonale retningslinjer for fase 1 er vedtatt

  09.05.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Nasjonale retningslinjer for fase 1 ble vedtatt 15. mars 2019. Dette markerer en viktig milepæl for et historisk utviklingsarbeid for helse- og sosialfagutdanningene.

 • Nett-tv

  Nye retningslinjer - nye muligheter

  07.01.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet inviterer til implementeringskonferanse. Følg konferansen direkte via denne nettsiden.

 • Høring om forslag til nasjonale retningslinjer (fase 2)

  29.11.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sendte forslag  til nasjonale retningslinjer for fase 2 på høring 29.november 2018.

 • Høringskonferanse for fase 2

  22.10.2018 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet inviterer til høringskonferanse for fase 2.

 • Oppstartskonferanse for fase 2

  19.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Oppstartskonferansen for programgruppene i fase 2 ble avholdt 27.-28. februar 2018. Alle programgruppene er nå i gang med det viktige arbeidet.

 • Samarbeid med KS

  05.12.2017 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  I forbindelse med prosjektet har KS opprettet ressursgrupper for å støtte de kommunale representantene i programgruppene. Det har i høst blitt avholdt to arbeidsseminarer der ressurspersoner har deltatt sammen med medlemmene fra programgruppene.

 • Møter med sentrale aktører 26. og 27. september

  15.02.2019 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Møtene ga deltakerne mulighet til å knytte kontakt, lage planer for forankring og involvering, stille spørsmål og diskutere relevante problemstillinger.

Til toppen