Forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger og helsesykepleierutdanning er fastsatt

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt.

Utviklingen av nasjonale forskrifter er ferdigstilt og retningslinjene er fastsatt. Les forskriftene her.

Om forskriftene

Forskriftene skal sikre nødvendig nasjonal harmonisering slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av utdanningsinstitusjon, men samtidig gi rom for lokal tilpasning og utvikling ved den enkelte institusjon. De skal videre kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres, og samtidig ivareta utdanningsinstitusjonenes, tjenestenes og studentenes behov for forutsigbarhet.

Forskriften skal være på et overordnet nivå og er utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) nivå 7.

 

Om de barnevernsfaglige masterutdanningene

Forskrifter om nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger vil være sentrale for å dekke barnevernstjenestenes behov for kompetanse og kvalifisert arbeidskraft i fremtiden.

Master i barnevern er en utdanning for barnevernspedagoger og bygger på bachelor i barnevern. Master i barnevernsarbeid skal bygge på bachelor i sosialt arbeid, vernepleie og barnevern, men også være åpen for kandidater med annen utdanningsbakgrunn.

Hovedmodellen for de to barnevernsfaglige masterutdanningene skal være bachelorgrad med toårig masterpåbygning (3+2-modell).

Forskriftene trer i kraft 1. juli 2021 og gjelder for opptak fra studieåret 2022/2023.

 

Om helsesykepleierutdanning

Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning beskriver sluttkompetansen som alle kandidater skal ha for å utføre oppgaver som helsesykepleier. Kunnskapsdepartementet har besluttet at utdanningens minimumslengde skal økes fra 60 til 90 studiepoeng for å kunne utføre de økte oppgavene i helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten.

For studenter som skal gjennomføre helsesykepleierutdanning skal det være mulig å avslutte studieprogrammet etter 90 studiepoeng, også der hvor det tilbys masterutdanning på 120 studiepoeng.  

Forskriften trer i kraft 1. juli 2021. Institusjoner som tilbyr helsesykepleierutdanning, kan selv velge om de vil følge denne forskriften fra høsten 2022. Fra 2023 skal alle institusjoner som tilbyr helsesykepleierutdanning følge forskriften.

Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning skal erstatte dagens rammeplan.

 

Les forskriftene:

Forskrift om nasjonal retningslinje for master i barnevern (PDF)

Forskrift om nasjonal retningslinje for master i barnevernsarbeid (PDF)

Forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning (PDF)