Arbeidet med nasjonale retningslinjer for barnevernsfaglige masterutdanninger er i gang

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Programgruppene har startet arbeidet med å utvikle retningslinjer.

Arbeidet er i gang!

Programgruppene for masterutdanning i barnevern og masterutdanning i barnevernsarbeid er i gang med å utvikle forskrifter om nasjonale retningslinjer. Oppstartssamlingen ble avholdt i Kunnskapsdepartementet 2. og 3. desember.

Du kan lese mer om arbeidet med disse to utdanningene her og følge arbeidet via nettsidene våre.

På bildet ser du deltakerne i de to gruppene. Fra venstre Ragnhild Bjørknes, Lisa-Mari Vesterå, Inge Kvaran, Willy Lichtwarck, Aina Isaksen, Linda Skarnes, Kjetil Andreas Ostling, Kjell Arne Lie, Ingunn Barmen Tysnes, Elisabeth Gording Stang, Nils Harald Brattgjerd.  (Karsten Brynildsrud var ikke til stede da bildet ble tatt) Foto: Ane-Berit S. Hurlen