Forsiden

RETHOS: Programgruppen for masterutdanning i barnevernsarbeid (tverrfaglig)

Her vil du finne informasjon om programgruppens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren

Ingunn Barmen Tysnes - leder

Karsten Brynhildsrud

Willy Lichtwarck

Kommunalt barnevern

Linda Skarnes

Lisa-Mari Vesterå

Bufdir/Bufetat Nils Harald Brattgjerd - nestleder
NSO/studentene Ikke avklart