RETHOS: Programgruppen for masterutdanning i barnevern

Her vil du finne informasjon om programgruppens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren

Ragnhild Bjørknes - nestleder

Elisabeth Gording

Inge Kvaran

Kommunalt barnevern

Kjersti Sandanger

Kjell Arne Lie

Bufdir/Bufetat Kjetil Andreas Ostling - leder
NSO/studentene Henriette Svendby

Programgruppen starter sitt arbeid 2. desember 2019. 

Utdanningen er en del av RETHOS 3 og mandatet for arbeidet finner du her.

Fremdriftsplan for arbeidet finner du her.