RETHOS: Programgruppen for masterutdanning i barnevern

Her vil du finne informasjon om programgruppens arbeid.

Programgruppens sammensetning

Organisasjon/sektor Representant
Universitets- og høyskolesektoren

Ragnhild Bjørknes - Leder

Julia Köhler-Olsen

Inge Kvaran

Tjenestene

Kjetil Andreas Ostling

Kjell Arne Lie

Monica Simonsen

   
NSO/studentene