Forskrift om nasjonal retningsline for samisk sjukepleiarutdanning er sendt på høyring

Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om nasjonal retningsline for samisk sjukepleiarutdanning.

Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til ny forskrift om nasjonal retningsline for samisk sjukepleiarutdanning.

Frist for å gje innspel er sett til 6. juni 2021.

 

Les meir her:

Forskrift om nasjonal retningsline for samisk sjukepleiarutdanning.