Høring om forslag til nasjonale retningslinjer (fase 2)

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt.

Kunnskapsdepartementet sendte forslag  til nasjonale retningslinjer for fase 2 på høring 29.november 2018.

Høring om forslag til retningslinjer for fase 2 

Det gjennomføres separate høringer for alle utdanningene. Vi gjør oppmerksom om at utkast til retningslinje for farmasøytutdanningene gjelder forbåde provisor- og reseptarfarmasøytutdanningen.

Fase 2 består av:

  • Audiografutdanning
  • Farmasøytutdanningene
  • Klinisk ernæringsfysiologutdanning
  • Medisinutdanning
  • Optikerutdanning
  • Ortopediingeniørutdanning
  • Psykologutdanning
  • Tannpleierutdanning
  • Tannlegeutdanning
  • Tannteknikerutdanning

Høringskonferanse for fase 2

Kunnskapsdepartementet inviterte til høringskonferanse for fase 2 den 4. februar 2019. Det deltok om lag 130 gjester både fra forvaltningen, utdanningssektoren, tjenestesektoren, profesjons- og brukerorganisasjoner. Konferansen besto av en fellesdel med generell informasjon både om det nye styringssystemet og høringen. Det ble også god tid til spørsmål fra deltakerne. Etter lunsj var det parallellsesjoner for hver enkelte programgruppe. Det var godt oppmøte og høy aktivitet i hver sesjon.

Innholdet i konferansen var nyttig for deltakerne å ha med seg i det videre arbeidet med utformingen av høringssvar.

Fristen for å levere høringssvar var 3.mars 2019.

Kunnskapsdepartementet og prosjektsekretariatet takker for godt oppmøte og høy aktivitet så langt i prosessen!

Programmet for høringskonferansen (pdf).

Presentasjon for fellesdel av høringskonferansen fase 2 (pdf).

Høringskonferanse for fase 2

Ekspedisjonssjef  i Kunnskapsdepartementet (HFI) Toril Johansson og prosjektleder for RETHOS Irene Sørås besvarte spørsmål fra salen.