Utvikling av retninglinjer for jordmorutdanning, utdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt.

Kunnskapsdepartementet har i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at det skal utvikles nasjonale retningslinjer for jordmorutdanning, utdanning i psykomotorisk fysioterapi og manuellterapi.

Om utviklingsarbeidet  

Utviklingen av retningslinjene skal inkluderes i RETHOS.

Utdanningene skal i likhet med andre helseutdanninger utvikles slik at de svarer til tjenestenes og brukernes behov for kompetanse.

Retningslinjene for disse utdanningene skal utvikles med læringsutbyttebeskrivelser som gir kandidatene nødvendig kompetanse til å utøve yrkesrollen og oppfylle krav i relevante lover, forskrifter og nasjonalfaglige retningslinjer. Utdanningene skal tilbys som 120 studiepoengs masterutdanninger.

Om fremdriftsplanen og programgruppene

Utviklingsarbeidet skulle etter planen starte medio april, men er nå utsatt til høsten 2021 på grunn av rekrutteringsutfordringer. 

Den overordnede fremdriftsplanen vil endres og ny informasjon vil legges ut når det er klart. 

Programgruppene utarbeider forslag til retningslinjer

Ikke avklart

Høring

Ikke avklart

KD fastsetter retningslinjene  

Ikke avklart

Institusjonene må følge retningslinjene 

Ikke avklart